Pàgines

INSTRUCCIONS

Normes de participació en CONFINATÒRIUM 
1. Hi podran participar totes les persones que ho desitgen.

2. L’idioma que cal fer servir en el relat ha de ser preferentment el valencià/català; però evidentment, no hi ha cap problema en emprar el castellà. Per tant, poden haver-hi relats monolingües o bilingües.

3. Cada participant ha de manifestar per escrit el seu interès enviant un correu a confinatorium@gmail.com. Així es confegirà una llista de tots els inscrits que es farà pública amb suficient anterioritat.

4. Per a cada relat proposat es faran grups en funció del nombre de participants, escollits a l’atzar. 

5. Cada relat durà un títol. Aquest títol el posarà el primer participant a qui li haja tocat iniciar-lo. Si no ha estat així, el posarà el participant final.

6. El primer membre del grup, un cop conegut el tema sobre el qual versarà el relat haurà d’escriure un màxim de 10/12 línies (aproximadament) i passar-lo al següent membre del grup. Aquest, haurà de continuar la història iniciada amb la mateixa longitud, i passar-li al següent el text rebut més el seu, i així succesivament. L'última persona del grup escriurà el desenllaç del relat, per la qual cosa és important que compte amb la totalitat dels textos escrits.

7. Cada participant tindrà dos dies de temps màxim per lliurar la seua part del relat al següent membre del grup. Es prega ser complidor amb aquesta norma.

8. El darrer participant haurà d’enviar, per correu electrònic a confinatorium@gmail.com la totalitat del relat. L'organització editarà la història perquè puga aparèixer amb el màxim de coherència.

9. Un cop rebuts els relats, aquests aniran apareixent al blog, fent constar el nom dels autors, llevat que vulguen participar sota pseudònim. 

10. La temàtica serà lliure, així com l’estil i els recursos literaris a emprar. 

Cap comentari:

Publica un comentari

Tessitura

per Pirenne Noir, Olga Vaello i Robert Candela Sonava el telèfon i he escoltat el timbre. He agafat l'aparell. No me n’he assabenta...